За ОРО АГРИ                           Продукти                           Видео

Адювант

 

 

 

 

 

 

 

 

подходящ за БИО земеделие

УЕТЦИТ / WETCIT

 

Уетцит е първокласен адювант и добавянето му към работния разтвор осигурява едновременно по-добро покритие, омокряне, проникване и подобрена ефективност на пестицидите чрез патентованата Trans Phloem технология.

Той може да се използва с инсектициди, акарициди, фунгициди, хербициди, дефолианти, регулатори на растежа на растенията и листни торове.

Продукта съдържа смес от натурални растителни екстракти и био-разградим омокрителен агент, наречени OROWET технология, патентована в много страни по света.

 

УЕТЦИТ :

- намалява значително повърхностното напрежение на водата;

- осигурява еднаква големина на капката;

- подобрява разпространяването и разливането и увеличава покритието на смесите за пръскане върху трудно достъпни места като: гъсто облистени растения, повърхности със силен восъчен налеп, хидрофобни и груби кори при овощни и лозя, дълбоки пукнатини на корите и др.

- подобрява нокдаун ефекта (бързото действие) на пестицидите чрез подобряване на контакта върху растението и външни хидрофобни гъбични структури,
- не води до намаляване на фотосинтезата или транспирацията, не влияе на pН на разтвора за пръскане, може да се използва при t от 5 до 26 С;

- осигурява повторно омокряне на листната повърхност до 6 дни след третирането, което възпрепятства задържането на капка вода върху листата при сутрешни роси и слаб дъжд. Това от своя страна значително намалява риска от развитието на гъбни болести .

- ефекта на повторното омокряне също така спомага за разнасянето на препарата към новия прираст на листата, с което подобрява защитата.

- смесим е с повечето продукти за растителна защита на пазара, включително мед и сяра съдържащи.

- не е токсичен и няма остатъчност в продукцията.

 

Уетцит се различава от другите адюванти/прилепители на пазара по уникалната си способност да прониква мигновено в листната повърхност, с което значително подобрява нок-даун ефекта (бързото действие) на пестицидите.

 

УЕТЦИТ събира всички технологии на адювантите в един продукт!

 

УЕТЦИТ е сертифициран за употреба при биологично отглеждане в редица страни в Европа. БИО Сертификатът от InfoXgen - Австрия  може да изтеглите от ТУК.

 

УЕТЦИТ е в списъка с адюванти на Националната програма за контол на вредителите по трайните насаждения през зимния период.  Брошура за WETCIT и използването му при зимните пръскания  може да намерите ТУК.

 

WETCIT е патентована търговска марка на ORO AGRI Inc. УЕТЦИТ e регистрирана търговска марка на ORO AGRI Inc.

 

Почвен

подобрител

 

 

 

 

 

ТРАНСФОРМЪР / TRANSFORMER

 

ТРАНСФОРМЪР е почвен подобрител и овлажнител, формулиран за подобряване на разпределението, проникването, инфилтрацията и задържането на вода в почвата. Води до намаляване на напукването на почвата, оттичането на водата в долните почвени слоеве и увеличава образуването на корени.

ТРАНСФОРМЪР съдържа OROWET технологията (смес от натурални растителни екстракти и био-разградим омокрителен агент).

 

ТРАНСФОРМЪР подобрява нивото на проникване в малките пори (микро порите) при тежки или уплътнени почви.

TRANSFORMER
намалява хидрофобността и подобрява задържането на водата чрез по-добро разпределяне в песъкливи почви.

TRANSFORMER
е еднакво ефективен при тежки, уплътнени и песъкливи почви.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ
:
Еднократно третиране в сезон подобрява нивото на проникване на водата в последващите етапи на поливане. В най-лошия случай може да се наложи второ третиране.
Продуктът трябва да бъде правилно приложен и да проникне в зоната на корените.
Подобреното проникване на вода в микропорите ще доведе до:
- По-малко загуби на поливна вода, от там и до по-ефективно напояване.
- Подобрено ниво на влагата в уплътнените пластове, в резултат на което по-добри условия за развитие на кореновата система.
- Подобрен дренаж на почви склонни към водозадържане.
- Подобрени нива на кислород в почвата.
- Повишена достъпност на хранителни вещества.
- Почвените условия са по-благоприятни за развитие на корените и полезните организми.
Опити са установили по-добър растеж на корените и стимулиране на Ризобиум възлите при бобови култури в резултат на по-добрата аерация и дренаж на почата.
По-малко пречки пред растежа на корените в почви където сбиването или водозадържането е фактор. При подобреното проникване на вода в уплътнените места, се намалява съпротивлението за проникване на корените и улеснява растежа им.
При капково напояване, TRANSFORMER
подобрява хоризонталната дистрибуция на водата. Резултатът е по-равномерна влажност и по-малки колебания / различия между поливните цикли.)

 

TRANSFORMER е регистрирана търговска марка на ORO AGRI International Ltd.

 

ТРАНСФОРМЪР е регистриран почвен подобрител в БАБХ с рег. № 0122 / 02.11.2015г.

 

 

ОРО АГРИ - РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

Начало

 

Семена картофи

Семена SUPERIOR

ORO Agri

Капково GIWA

Мрежи и мулч

Галерия

Полезни връзки

Контакти